O nama 2017-10-10T18:01:55+00:00
Maribor Friendly Home
MARIBOR GOSTOLJUBIV DOM

Marka Maribor Friendly Home – priča o kući što govori priču o gradu koji se temelji na ponudi odredišta, bogate kulturne baštine, stanovnicima grada i ekološkoj organskoj hrani u domaćem okruženju. Govori priču o srodnim sadržajima, partnerstvima i oblikovanju kulture grada Maribora.

Nekad skriveni, zanemareni i gotovo zaboravljeni prostori i priče o Mariboru temelj su marke Maribor Friendly Home. Priča o samom gradu i mještanima nalazi se na čelu marke.

Marka ne promovira odredište na klasičan način, već kroz priču o prošlosti koja se pripovijeda na suvremen način. Stvaranjem novog sadržaja osigurava očuvanje kulturne baštine grada (pokretne i nepokretne). Građena je na temelju miješanjem kulturnih, smještajnih i gastronomskih sadržaja. U prvom planu nalaze se dijelovi grada Maribora koji su nekad mještanima nudili bogate sadržaje, a danas se povijest isprepliće s modernim razvojem i načinom života ljudi u gradu.

»Ulaganje sufinancira Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa za provedbu europske kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020., Prioritetna os Dinamična i konkurentna poduzetništva za zeleni ekonomski rast, prioritetna ulaganja Razvoj i implementacija novih poslovnih modela za mala i srednja poduzeća , osobito s obzirom na internacionalizaciju “.«

www.eu-skladi.si

Naziv i broj operacije “Maribor Friendly Home – Zgodba o domu”: 2130-17-1506